พิลาทิสแบบส่วนตัว-Private Pilates

คลิ๊ก!!! คลาสเรียนพิลาทิสแบบส่วนตัวที่ให้คุณสามารถกำหนดผลลัพธ์เองได้

พิลาทิสแบบกลุ่ม - Group Class Pilates

คลิ๊ก!!! คลาสเรียนแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 9 ท่าน เรียนแบบกึ่งไพรเวท

พิลาทิสเพื่อกระดูกสันหลังคด-Scoliosis

คลิ๊ก!!! ข้อมูลเพิ่มเติม คลาสเรียนพิลาทิสแบบส่วนตัวสำหรับกระดูกสันหลังคด

คลาสครูพิลาทิส - Stott Instructor

คลิ๊ก!!! คลาสเรียนเพื่อเป็นครูพิลาทิสหลักสูตร Stott ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ซีคอนบางแค ชั้น 5 โซนการศึกษา MRT ภาษีเจริญ