คลาสเรียนพิลาทิสแบบกลุ่ม-Pilates Group Class

เรียนกลุ่มเล็กเพียง 9 คน กับครูจบหลักสูตรพิลาทิสสถาบันต่างประเทศ

คลาสเรียนพิลาทิสแบบกลุ่มด้วยอุปกรณ์รีฟอร์มเมอร์

  • คลาสเรียนกลุ่มเล็กเพียง 9 ท่าน ด้วยอุปกรณ์รีฟอร์มเมอร์
  • ครูดูแลทั่วถึง เน้นการเรียนจัดวางร่างกายให้ถูกต้องตามศาสตร์พิลาทิส
  • บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานและท้าทาย
  • สร้างความแข็งแรงให้แกนกลางสไตล์พิลาทิส
  • เรียนด้วยอุปกรณ์ได้มาตรฐานยี่ห้อ Merrithew

เสียงตอบรับจากสมาชิก Three