เสียงตอบรับจากสมาชิกพิลาทิส

เสียงตอบรับ พัฒนาการที่ดีขึ้นของสมาชิกแต่ละท่านเป็นกำลังใจและแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นพัฒนาความรู้ด้านพิลาทิสและศาสตร์การบำบัดเพื่อนำมาสอนและให้บริการแก่สมาชิกทุกท่านค่ะ