Line@

Pilates Private / คลาสไพรเวท พิลาทิส

การเรียนพิลาทิสแบบส่วนตัวแตกต่างจากการเรียนแบบกลุ่มอย่างไร

การเรียนแบบส่วนตัวกับครูผู้สอน สามารถจัดโปรแกรมการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ ทำให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและชัดเจน ลดโอกาสที่อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้

เรียนแบบส่วนตัวกับที่ ทรี สตูดิโอ แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

ที่นี่เราจะมีการตรวจ ประเมิน โครงสร้างร่างกาย (Posture)  ตรวจการทำงานและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Testing) เพราะร่างกายและความมแข็งแรงของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน เราจำเป็นต้องตรวจเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน จึงทำให้ผู้เรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองชัดเจน (สามารถอ่านรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ค่ะ)

ครูผู้สอนที่นี่จะต้องผ่านการอบรมด้านพิลาทิสโดยตรงจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น Balanced Body, Stott, Pole Star

ในการสอนคลาสเฉพาะ เช่น คนท้อง คนที่บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง เข่า หรือ กระดูกสันหลังคด ครูผู้สอนต้องผ่านการอบรมเฉพาะทางจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เพื่อให้มั่นใจว่าการเรียนจะเป็นไปตามหลักที่ถูกต้องและเหมาะสม

การเรียนแบบส่วนตัวเหมาะกับใครบ้าง

👉 คนที่ไม่มั่นใจว่าจะออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ต้องการเลี่ยงอาการบาดเจ็บ

👉 คนที่มีปัญหา หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท Herniated Nucleus Pulposus (HNP)  หมอนรองเคลื่อน หมอนรองปลิ้น กระดูกสันหลังเคลื่อน

👉 คนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังคด Scoliosis

👉 คนที่มีปัญหาปวดเข่า สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อรอบๆเข่า

👉 คนที่ต้องการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core muscle)

👉 คนท้องเพื่อเตรียมความแข็งแรงสำหรับการคลอด และรักษารูปร่างให้กระชับหลังคลอด และคุณแม่หลังคลอด (Pre-natal and Post Partum)

👉 คนต้องการลดกระชับสัดส่วนรูปร่างแบบตรงจุด

👉 คนที่ต้องการผลลัพท์ที่ชัดเจน

👉 คนที่ต้องการสร้างพื้นฐานการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

Aerialdance Anti-aging knee pain kneepain leanmuscle muscle osteoporosis pilates pilateschair Pilates for osteoporosis Pilates for scoliosis Pilatesreformer pilates reformer Pilates รีฟอร์มมเมอร์ Pilates รีฟอร์มเมอร์ private pilates Reformer start fly stretching Yoga Yogafly คนแก่ออกกำลังกาย คอยื่น ปวดหลัง ปวดเข่า พิลาทิส พิลาทิสรีฟอร์มเมอร์ พิลาทีส ภาวะกระดูกพรุน ลดปวดหลัง ลดพุง สร้างกล้ามเนื้อ หลังค่อม ออกกำลัก ออกกำลังกาย ออกกำลังกายผู้ใหญ่ ออกกำลังกายเด็ก เจ็บเข่า เด็กออกกำลังกาย แก้ปวดหลัง โยคะบิน โยคะฟลาย โยคะเด็ก โรคกระดูกพรุน ไหล่ห่อ