การเรียนพิลาทิสแบบส่วนตัวเหมาะกับใครบ้าง

👉 คนที่ไม่มั่นใจว่าจะออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ต้องการเลี่ยงอาการบาดเจ็บ

👉 คนที่มีปัญหา หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท Herniated Nucleus Pulposus (HNP)  หมอนรองเคลื่อน หมอนรองปลิ้น กระดูกสันหลังเคลื่อน

👉 คนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังคด Scoliosis

👉 คนที่มีปัญหาปวดเข่า สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อรอบๆเข่า

👉 คนที่ต้องการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core muscle)

👉 คนท้องเพื่อเตรียมความแข็งแรงสำหรับการคลอด และรักษารูปร่างให้กระชับหลังคลอด และคุณแม่หลังคลอด (Pre-natal and Post Partum)

👉 คนต้องการลดกระชับสัดส่วนรูปร่างแบบตรงจุด

👉 คนที่ต้องการผลลัพท์ที่ชัดเจน

👉 คนที่ต้องการสร้างพื้นฐานการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

👉 คนที่ต้องการจัดโปรแกรมเฉพาะบุคคล เน้นส่วนที่ต้องการหรือเสริมความแข็งแรงเฉพาะส่วน

👉 คนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวระหว่างเรียน

👉 คนที่ต้องการจัดสรรเวลาเรียนเองได้

เรียนแบบส่วนตัวกับที่ ทรี สตูดิโอ แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

  • เรียนกับครูที่จบการอบรมด้านพิลาทิสจากสถาบันต่างประเทศ Stott, Balanced Body มั่นใจเรื่องความรู้ความปลอดภัย
  • มีการวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายเพื่อหา Imbalance Posture
  • ***ตรวจประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อวางแผนการเรียน*** เทคนิคเฉพาะ
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องรูปร่างที่ผู้เรียนต้องการลดหรือเสริม

ผู้เรียนสามารถแจ้งโปรแกรมการเรียนแก่ครูและวางแผนโปรแกรมการฝึกร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ผู้สอนที่นี่จะต้องจบการอบรมด้านพิลาทิสโดยตรงจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น Balanced Body, Stott, Pole Star

ในการสอนคลาสเฉพาะ เช่น คนท้อง คนที่บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง เข่า หรือ กระดูกสันหลังคด ครูผู้สอนต้องผ่านการอบรมเฉพาะทางจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เพื่อให้มั่นใจว่าการเรียนจะเป็นไปตามหลักที่ถูกต้องและเหมาะสม