Line@

กระดูกสันหลังคด Scoliosis

การฝึกพิลาทิสเพื่อแก้ปัญหากระดูกสันหลังคด เราเน้นนำหลักการพิลาทิสเพื่อมาปรับโครงสร้างของกระดูกสันหลังคดที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อไม่สมดุลย์ เพื่อเพิ่ม Mobility และ Flexibility ให้กับผู้ฝึก ช่วยลดอาการปวดหลัง คอ บ่า ไหล่ที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขบุคลิกภาพให้ดีขึ้น  ทำให้เข้าร่างกายตัวเองมากขึ้นและระหว่างการฝึกยังหลีกเลี่ยงท่าออกกำลังกายที่อาจจะเป็นอันตรายหรือทำให้เกิดอาการกระดูกสันหลังคดเพิ่มมากขึ้น

หลังจากการฝึก ผู้ฝึกจะสามารถเพิ่มความสามารถในการหายใจเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณแกนกลางลำตัวได้อย่างดีขึ้น สามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้านหลังที่เคยหดเกร็งทำให้ลดอาการปวดได้เป็นอย่างดี

นอกจากหลักการด้านพิลาทิส เรายังนำหลักการ 3Dimension Exercise มาใช้ร่วมระหว่างการฝึกเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและจบการอบรมด้านพิลาทิสและการออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นกระดูกสันหลังคด

สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 👉 Line@ 

**ทั้งนี้ผลและระยะเวลาของการฝึกขึ้นกับปัจจัยส่วนบุคคล**

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

THREE STUDIO YOGA FLY AND PILATES
Average rating:  
 0 reviews